walemavu na elimu

Walemavu pia wanahaki ya kupata elimu ili kuweza kijisaidia katika maisha yake ya baadae.Lakini kuna baadhi ya jamii/familia bado wanawabagua walemavu katika haki yao ya kupata elimu.

Dhamira ya kuamasisha wanafunzi wenye ulemavu katika upatikanaji wa elimu imetokana na ukweli kwamba watu wenye ulemavu hadi sasa wana fursa finyu sana.pamoja na kuwa serikali inatoa miongozo mizuri ya sera na programu kama zile za MMEM na MMES bado programu izi zimeacha nyuma haki za walemavu na elimu kwa kiwango kikubwa.mfano kuna ongezeko kubwa la ujenzi wa madarasa nchi nzima.Lakini madarasa yanayojengwa mengi hayana hata njia za kupita watu wenye ulemavu.Kwa nini?

 

 

 

 

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s