Mazingira ya shule na walemavu-sehemu ya pili

Mazingira ni miongoni mwa vitu vya msingi sana katika suala zima la elimu hasa kwa walemavu.Kuna baadhi za shule ambazo zimejengwa na serikali kwa nia ya kutaka watoto walemavu wapelekwe shule,hata hivyo,bado mazingira ya kujifunza katika shule nyingi hayawavutii watoto hawa hali inayosababisha baadhi yao kukacha masomo.

Shule nyingi hasa mijini yamelazimika kujenga majengo ya maghorofa, jambo la kushangaza ujenzi wa majengo haya haukuzingatia mahitaji ya wanafunzi wenye ulemavu hali inyokwanza kuingia na kutoka madarasani kama ilivyo kwa wenzo wasio na ulemavu.

Si majengo ya maghorofa hata zile zilizojengwa chini zikawa na wasaa wa ardhi bado nazo hazikuwakumbuka walemavu.Zipo shule hapa nchini umbali wa kukifuata choo kwa mfano unakaribia mita 100 au 200.Huku ni kuwatesa wanafunzi wenye ulemavu wa miguu.

ENDELEA…..

 

 

 

 

 

 Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s