Wafanyakazi wa ndani katika mishahara

Mfanyakazi/Wafanyakazi wa ndani ni binadamu kama watu wengine,lakini kuna baadhi ya familia wanazoishi na wafanyakazi hao hawawatendei haki(huwabagua),hasa upande wa mishahara yao wengine hawalipwi kabisa na wengine ni midogo.

Celina Christofa ni mmoja wa wafanyakazi wa ndani ambaye ulipwa mshahara mdogo amesema”nalipwa shilingi Elfu kumi na tano kwa mwenzi kwasababu nakura na kulala hapo hapo,kutokana na hali hiyo nikaamua kwenda kulala kwa jirani ili niongezewe mshahara lakini nikawa nachereweshewa kulipwa”.

Hayo ndiyo maisha ya msichana huyo anayoishi ili kukidhi mahitaji yake na familia yake,wanafamilia ambazo wanaishi na wasichana hao wanatakiwa kuwapa haki zao kama wafanyakazi wengine wa maofisini.

Bibi Fatuma Mbwana”Mimi ni jirani yake Celina naona jinsi gani anavyotendewa binti huyu nimeshaongea sana na familia anyoishi nayo celina lakini kila leo naona hali ni ileile,kama mzazi nasema tujitaidi kuwajali mabinti zetu wa ndani kama watoto wetu kwasababu hali hii hikiendelea  hinasababisha kuongezeka kwa watoto mitahani na mimba katika umri mdogo”alisema.

Advertisements

Wafanyakazi wa ndani

Wafanyakazi wa ndani ni watu kama watu wengine na ni muhimu sana katika familia mbalimbali.

Naishi karibu na familia moja yenye watu zaidi ya saba, wakiwemo watoto  wa shule, baba na mama wenye nyumba hii pamoja na ndugu wengine wake kwa waume.

Binti wa kazi anafanya kazi kuliko zile tunazoweza kusema kama punda na nilipojaribu kudodosa mshahara wake ananiambia analipwa shilingi 15,000 kwa mwenzi.

Mfanyakazi  huyu anakuwa wa kwanza kuamka na wamwisho kulala kila siku,hakai sebuleni hali pamoja na wanafamilia hiyo,haendi likizo na anapovunja chombo hukatwa kwenye mshahara wake.

Tabia na mwenendo wa mwajiri wake ambaye ni mtu mwenye uwezo tu ulinishangaza na kunisikitisha nikajiuliza,haya ndiyo maisha anayopaswa kupewa mfanyakazi huyu?

Huu ni ubaguzi  na matokeo yake wanatoroka na kwenda kusikojulikana na hivyo tunakuwa tumewaharibia kabisa maisha.Kazi za ndani ni kazi kama zilivyo kazi nyingine ukosefu wa elimu walionao hawa isiwe kigezo cha kuwabagua na kuwanyima haki zao,kuwanyanyasa na kuwafanya kama watumwa wa enzi za ukoloni.

 


Watu wa hali ya chini(Masikini)

Watu tofauti hutafsiri maana ya umasikini kwa njia mbalimbali. Viongozi kwa kawaida hufikiria juu ya umasikini kwa kuangalia uwezo wa watu katika kununua mahitaji yao na kuuza bidhaa zao. Lakini tafsiri ya umasikini ni kubwa zaidi. Kuna tafsiri ya kuzingatia matatizo ya kuwa na mgawanyo sawa katika kupata elimu na afya bora, kuwa na heshima na hadhi katika jamii, kujisikia kuwa una uwezo wa kutatua tatizo lolote linalotokea katika maisha yako, na hivyo kuwa na matumaini ya maisha. Kwa hakika fikra nyingi haziko wazi mpaka unapofikiria kwa makini yanayotendeka katika jamii.

Pia wengine hufikilia watu wa hali ya chini ni watu wasio na ajira,walioacha shule,madereva wa teksi na wapanda pikipiki,wahamiaji,waombaji,wafanyakazi wa bandari,makuli,na wafanyakazi wajezi.Lakini watu hawa hawa wa hali ya chini bado kuna baadhi ya wanajamii wanawabagua na kuwadharau na bila kufikila kuwa hao watu wa hali ya chini ni tegemezi la taifa letu.

Kwasababu kutokana na makundi mbalimbali ya watu wa chini kama wafanyakazi wajenzi ni nguvu kazi tosha ya taifa letu ambalo hutumika katika ujenzi wa taifa nchini lakini bado hawahonekani katika jamii kama wanahumuhimu hatima yake kubaguliwa na kutengwa na kuchekwa na kuitwa masikini.

Kwaiyo jamii na taifa kwa ujumla inatakiwa kuwafikilia watu wa hali ya chini na kutafuta humuhimu wao na sio kuwatenga na kuwachukulia kuwa hawana humuhimu wowote katika jamii yetu.