Mazingira ya shule na walemavu-sehemu ya tatu

KATIKA mizunguko yangu ya kawaida napata nafasi ya kutembelea Shule ya Uhuru Mchanganyiko.Shule ipo maeneo ya Mtaa wa Shaurimoyo na Uhuru jijini Dar es salaam.

Shule hii ina mchanganyiko wa wanafunzi,wenye mahitaji maalum na wa kawaida.Catherine Mwambe ni miongoni mwa walimu wanofundisha katika shule hii,akifundisha wanafunzi wenye mahitaji maalumu tangu ameingia katika shule hii.

Pamoja na moyo wake wa kujitolea kufundisha watoto hao,ansema kuna changamoto nyingi ambazo Serikali inapaswa kuzifanyia kazi kwa nguvu zote.

Catherine anasema katika kutekeleza malengo ya Milenia,Serikali ya Tanzania ilipitisha Sera ya Elimu kwa Wote,kwa lengo la kuhakikisha kuwa watoto wote,bila kujali jinsia zao na afya zao wanapata elimu sawa.

Catherine anafafanua kuwa licha kuwepo kwa mpango huo,sera hiyo haitekelezwi ipasavyo.”Kwa mfano,hivi sasa kuna shule nyingi za kata zinazojengwa na selikali kwa ajili ya watoto ? “Je,ni kweli Serikali imechukua hatua madhubuti kuhakikisha kuwa majengo hayo yanajengwa kwa kuangalia kuwa watoto wenye ulemavu wanayaweza kuyamudu hasa kwa wale wenye ulemavu wa miguu?”,anahoji.

Anasema kwa tatizo lingine kubwa ni huaba wa walimu katika shule nyingi za walemavu,ukiangalia kuna vyuo vingi vinavyotoa mafuzo ya uhalimu nchini lakini hawaletwi katika kufundisha katika shule zenye watoto walemavu.”Si hivyo tu pia kuna baadhi ya wazazi bado wanawaficha watoto wenye ulemavu jambo ambalo huchangia kuwanyima fursa mbalimbali ikiwamo kupata elimu,”anasema.

Anashauri kwamba,ili kukabiliana na changamoto hizo,Serikali na asasi zisizo za kiserikali zielekeze nguvu katika kuhakikisha kuwa Watanzania wanapata elimu ya kutosha kuhusu malezi ya watoto wenye ulemavu.”kwa kufanya hivyo itawarahisishia walimu kuwafikia watoto wengi,pia Serikali iboreshe mazingira ya upatikanaji wa elimu,hususan kwa watoto hao,”amesema.

MWISHO…

 

 

 

 

 


Mazingira ya shule na walemavu-sehemu ya pili

Mazingira ni miongoni mwa vitu vya msingi sana katika suala zima la elimu hasa kwa walemavu.Kuna baadhi za shule ambazo zimejengwa na serikali kwa nia ya kutaka watoto walemavu wapelekwe shule,hata hivyo,bado mazingira ya kujifunza katika shule nyingi hayawavutii watoto hawa hali inayosababisha baadhi yao kukacha masomo.

Shule nyingi hasa mijini yamelazimika kujenga majengo ya maghorofa, jambo la kushangaza ujenzi wa majengo haya haukuzingatia mahitaji ya wanafunzi wenye ulemavu hali inyokwanza kuingia na kutoka madarasani kama ilivyo kwa wenzo wasio na ulemavu.

Si majengo ya maghorofa hata zile zilizojengwa chini zikawa na wasaa wa ardhi bado nazo hazikuwakumbuka walemavu.Zipo shule hapa nchini umbali wa kukifuata choo kwa mfano unakaribia mita 100 au 200.Huku ni kuwatesa wanafunzi wenye ulemavu wa miguu.

ENDELEA…..

 

 

 

 

 

 


Mazingira ya shule na walemavu

MWANZONI mwa mwaka 2009,  mke wa Rais,  Salma Kikwete aliitaka jamii kutowatenga wanafunzi wenye ulemavu badala yake wasaidiwe  na kushirikishwa  katika masuala mbalimbali ya kijamii ikiwemo kupewa elimu kama ilivyo kwa makundi mengine ya kijamii.

Siku aliyotoa wito huo hakusita kusema kuwa zaidi ya Sh milioni 881 zinahitajika kwa ajili ya kuboresha mazingira ya kusomea kwa wanafuzi 8700 wenye ulemavu nchini ili waweze kujifunza katika hali mazingira mazuri.

Tunapozungumzia mazingira mazuri kwa wanafunzi wenye ulemavu hatumaanishi vifaa na mahitaji mengine ya kitaaluma pekee  bali hata miundombinu kama vyumba vya madarasa, vyoo, maktaba, maabara, mabweni na mazingira ya eneo zima la shule

Kufanya hivi ni kuwapa fursa ya wao kujiona kuwa ni sehemu ya jamii hali itakayowapa ari ya kujifunza sambamba na wenzao wasiokuwa na ulemavu.

ENDELEA…………

 


Wafanyakazi wa ndani katika mishahara

Mfanyakazi/Wafanyakazi wa ndani ni binadamu kama watu wengine,lakini kuna baadhi ya familia wanazoishi na wafanyakazi hao hawawatendei haki(huwabagua),hasa upande wa mishahara yao wengine hawalipwi kabisa na wengine ni midogo.

Celina Christofa ni mmoja wa wafanyakazi wa ndani ambaye ulipwa mshahara mdogo amesema”nalipwa shilingi Elfu kumi na tano kwa mwenzi kwasababu nakura na kulala hapo hapo,kutokana na hali hiyo nikaamua kwenda kulala kwa jirani ili niongezewe mshahara lakini nikawa nachereweshewa kulipwa”.

Hayo ndiyo maisha ya msichana huyo anayoishi ili kukidhi mahitaji yake na familia yake,wanafamilia ambazo wanaishi na wasichana hao wanatakiwa kuwapa haki zao kama wafanyakazi wengine wa maofisini.

Bibi Fatuma Mbwana”Mimi ni jirani yake Celina naona jinsi gani anavyotendewa binti huyu nimeshaongea sana na familia anyoishi nayo celina lakini kila leo naona hali ni ileile,kama mzazi nasema tujitaidi kuwajali mabinti zetu wa ndani kama watoto wetu kwasababu hali hii hikiendelea  hinasababisha kuongezeka kwa watoto mitahani na mimba katika umri mdogo”alisema.


Wafanyakazi wa ndani

Wafanyakazi wa ndani ni watu kama watu wengine na ni muhimu sana katika familia mbalimbali.

Naishi karibu na familia moja yenye watu zaidi ya saba, wakiwemo watoto  wa shule, baba na mama wenye nyumba hii pamoja na ndugu wengine wake kwa waume.

Binti wa kazi anafanya kazi kuliko zile tunazoweza kusema kama punda na nilipojaribu kudodosa mshahara wake ananiambia analipwa shilingi 15,000 kwa mwenzi.

Mfanyakazi  huyu anakuwa wa kwanza kuamka na wamwisho kulala kila siku,hakai sebuleni hali pamoja na wanafamilia hiyo,haendi likizo na anapovunja chombo hukatwa kwenye mshahara wake.

Tabia na mwenendo wa mwajiri wake ambaye ni mtu mwenye uwezo tu ulinishangaza na kunisikitisha nikajiuliza,haya ndiyo maisha anayopaswa kupewa mfanyakazi huyu?

Huu ni ubaguzi  na matokeo yake wanatoroka na kwenda kusikojulikana na hivyo tunakuwa tumewaharibia kabisa maisha.Kazi za ndani ni kazi kama zilivyo kazi nyingine ukosefu wa elimu walionao hawa isiwe kigezo cha kuwabagua na kuwanyima haki zao,kuwanyanyasa na kuwafanya kama watumwa wa enzi za ukoloni.

 


Watoto yatima waliokuwa mitaani

Watoto yatima ni miongoni mwa watoto ambao waliofiwa na wazazi wote wawili.Na hata mzazi mmoja wanaoishi katika mazingira magumu majumbani na hatimaye kutoroka na kwenda mitaani kutafuta maisha yao wenyewe.

Kutokana na malezi ya wazazi waliobakia na majukumu ya kulea watoto ambao wamefiwa na wazazi wao kuwapelekea maisha kuwa magumu na kushindwa kukidhi maitaji ya watoto wote haliokuwa nao inasababisha baadhi ya watoto kubaguliwa katika familia hiyo.

John Erick ni mmoja wa watoto yatima wanoishi mitaani amesema”Kutokana na wazazi wangu wote kufariki dunia  na kutokuishi vizuri na walezi wangu ninaoishi nao ndio sababu iliyonipelekea mimi kuishi mitaani na kuondoka kwetu, ni bora nihishi mitaani kuliko kukaa na mlezi wangu kwa sababu ata chakula ninakosa,shule siendi,na hata pa kulala ni chumba kimoja si maadili ya kitanzania.”

Bwana Abdalah Bakari mmoja wa wanajamii amesema kama jamii itakuwa imeelimika vizuri  juu ya huduma ya mtoto, na pia kuendeleza moyo wa kujitolea kwa uwangalizi wa vijana, hakutakuwa na kukabiliwa na tatizo la watoto wanaoishi katika mazingira magumu.

Amesema watoto huhitajika upendo na huruma, sifa mbili muhimu ambazo yatima anazikosa, zinazowalazimisha wao kupata kimbilio kwenye mitaa, hivyo kuishia kuwa watoto wa mitaani.

Abdalah alisema serikali peke yake haiwezi kushughulikia watoto peke yake, na kuongeza kwamba kutunza watoto kuna kwenda sambamba na kuwapa elimu na kanuni za malezi kama watoto wengine wanaoishi na familia zao.

“Wito wangu kwa jamii ni kupata motisha na kutoa misaada yao kwa vile serikali peke yake haiwezi kufanya hivyo,”alisema.

 

 


Watu wa hali ya chini(Masikini)

Watu tofauti hutafsiri maana ya umasikini kwa njia mbalimbali. Viongozi kwa kawaida hufikiria juu ya umasikini kwa kuangalia uwezo wa watu katika kununua mahitaji yao na kuuza bidhaa zao. Lakini tafsiri ya umasikini ni kubwa zaidi. Kuna tafsiri ya kuzingatia matatizo ya kuwa na mgawanyo sawa katika kupata elimu na afya bora, kuwa na heshima na hadhi katika jamii, kujisikia kuwa una uwezo wa kutatua tatizo lolote linalotokea katika maisha yako, na hivyo kuwa na matumaini ya maisha. Kwa hakika fikra nyingi haziko wazi mpaka unapofikiria kwa makini yanayotendeka katika jamii.

Pia wengine hufikilia watu wa hali ya chini ni watu wasio na ajira,walioacha shule,madereva wa teksi na wapanda pikipiki,wahamiaji,waombaji,wafanyakazi wa bandari,makuli,na wafanyakazi wajezi.Lakini watu hawa hawa wa hali ya chini bado kuna baadhi ya wanajamii wanawabagua na kuwadharau na bila kufikila kuwa hao watu wa hali ya chini ni tegemezi la taifa letu.

Kwasababu kutokana na makundi mbalimbali ya watu wa chini kama wafanyakazi wajenzi ni nguvu kazi tosha ya taifa letu ambalo hutumika katika ujenzi wa taifa nchini lakini bado hawahonekani katika jamii kama wanahumuhimu hatima yake kubaguliwa na kutengwa na kuchekwa na kuitwa masikini.

Kwaiyo jamii na taifa kwa ujumla inatakiwa kuwafikilia watu wa hali ya chini na kutafuta humuhimu wao na sio kuwatenga na kuwachukulia kuwa hawana humuhimu wowote katika jamii yetu.